individueel-systemisch-werken

Individueel systemisch werken

Deze pagina is in ontwikkeling...

individueel-systemisch-werken

Opstelling van het verlangen

Loop je vast in jezelf? Lukt het maar niet om te veranderen? Deze vorm van opstellen (ook resonantieprocessen genoemd) geeft inzicht in wat jou onbewust blokkeert. Herstelt het contact tussen innerlijke delen in jou, zodat je meer sturing krijgt over jezelf en je leven. 

Klik hier voor meer informatie

individueel-systemisch-werken

Familie opstelling (individueel)

Opstellingen in een individuele setting met poppetjes. Geeft inzicht in onderliggende dynamieken bij waar je tegenaan loopt. Regelmatig zijn patronen door gegeven van generatie op generatie en lastig om in je eentje te doorbreken. Een tafelopstelling kan hier beweging in brengen. 

Klik hier voor meer informatie

Door het gezin waarin je geboren bent, de omgeving waarin je bent opgegroeid (familie, cultuur, maatschappij en stad/dorp), heb je een manier van denken, voelen en handelen ontwikkeld die jou maken tot wie je nu bent. Hier heb je niet bewust over nagedacht, het is "gewoon" gebeurd. Zolang alles goed gaat, is dat prima, maar het kan ook tegen je zijn gaan werken zodat je op bepaalde vlakken vast loopt.


Herken je dat jij (of andere mensen) wel eens zeggen "zo ben ik nou eenmaal!", of "het zit in de familie". Weet dan dat je zo geworden bent en dat het zeker ook anders kan. Door bovenstaande te denken, beperk je je zelf om de veranderingen te maken die je eigenlijk zou willen. De manier waarop jij de dingen ziet en ervaart en overtuigingen die je hebt opgebouwd, zijn voor een groot deel gebaseerd op oude ervaringen. Dit kunnen waardevolle en mooie ervaringen zijn, maar ook pijnlijke en vervelende. Op de best mogelijke manier heb je jezelf gevormd en op geheel eigen wijze kijk je naar en ervaar je de wereld om je heen. Dit maakt ook dat het zo lastig is om bepaald gedrag of een bepaalde manier van denken te veranderen. Dat wat je vroeger heeft geholpen, zit je nu in de weg. 

Bij welke vragen en klachten helpt systemisch werken?

Levens- en werkgeluk wordt aan de ene kant beïnvloed door de relatie die je met jezelf hebt én aan de andere kant met de relatie die je met je omgeving hebt. Hieronder valt je familie, relatie, vrienden, je werk etc.. Hoe je je verhoudt tot jezelf en je omgeving kan voldoening geven en ook leiden tot frustratie en onmacht. Een positieve relatie met jezelf en vanuit daar met je omgeving is het startpunt en ook de basis van waaruit je kunt groeien en ontwikkelen. Zowel Systemisch werk als ervaringsgerichte therapie kunnen deze relatie verder ontwikkelen en versterken.

Systemisch werken draagt bij om vanuit je ervaring inzicht te krijgen in gevoels-, gedachten- en gedragspatronen waar je last van hebt. Het werkt op en met de laag van je onderbewustzijn. Het versterkt je autonomie. Zo kan het helpen bij

 • perfectionisme, controle houden
 • zorgen voor de ander
 • veel verantwoordelijkheid op je nemen
 • anderen niet willen kwetsen
 • het gevoel hebben alles alleen te moeten doen
 • steeds terug vallen in oude patronen terwijl je het zo graag anders wilt 
 • weinig zelfvertrouwen
 • fysieke klachten en chronische pijn of ziekte
 • verwerken van trauma

Wat brengt het je?

Het doen van opstellingen of resonantieprocessen

 • Geeft inzicht in onbewuste en overgenomen patronen en drijfveren
 • Vergroot je zelfinzicht waardoor je vrijer wordt in je gedrag, gevoel en gedachten. Dit:
 • Versterkt je autonomie en zelfvertrouwen
 • Bevordert zelfheling
individueel-systemisch-werken

Wat is individueel systemisch werken?

Met behulp van individueel systemisch werken krijg je inzicht in en kom je in contact met wat er onbewust in jouw afspeelt  Een sleutel hierbij is om je er vanuit je ervaring mee te verbinden (het mentaal begrijpen is niet voldoende). Dit kan letterlijk een verschuiving geven in jezelf waardoor er verandering komt in hoe je situaties ziet en ervaart. Ook geeft het a.h.w meer ruimte rondom de vraag die je hebt en het onderwerp waar je mee worstelt. Dit zorgt er weer voor dat je anders gaat denken, voelen en handelen zodat je diepgewortelde patronen kunt doorbreken. 


Er zijn verschillende vormen van systemisch werken. Welke wordt ingezet, hang af van je vraag, je wensen en wie je bent als persoon. Hieronder licht ik ze kort toe:

1. Familieopstelling (individueel met poppetjes): Omdat je voor een groot deel gevormd bent door het familiesysteem waarin je bent opgegroeid, kunnen tafelopstellingen veel inzichten en verandering geven. Uit liefde en loyaliteit naar de familie waar we uit voort komen, hebben we bepaalde gedrags- en gevoelspatronen ontwikkeld. Als er belangrijke gebeurtenissen in de familie niet zijn verwerkt, willen de kinderen die later zijn geboren dit onbewust oplossen of aan het licht brengen. Dit kan zich uiten in fysieke- of emotionele klachten.  Je kunt hier uitgebreid over lezen door hier te klikken.

2. Opstelling van het verlangen: Doordat ieder mens pijnlijke ervaringen opdoet in zijn leven, en we onbewust weg gaan van de pijn heb je a.h.w. mechanismen ingebouwd om je te beschermen. Zo ben je uit contact met de pijn gegaan maar daarmee ook uit contact met bepaalde kwaliteiten en vermogens in jezelf die daarmee verbonden zijn. Via de opstelling van het verlangen ontmasker je a.h.w. je beschermingsmechanismen om zo weer meer in contact te komen met wat daaronder verborgen ligt. Door vanuit je volwassen, gezonde kwaliteiten je pijn te erkennen heel je van binnenuit. Zo  kom je meer in je eigenkracht en je kwaliteiten komen weer tot je beschikking. Je kunt hier uitgebreid over lezen door hier te klikken. 

Individueel Systemisch Werken verder uitgelegd

individueel-systemisch-werken-nijmegen-lent

Jij bent onderdeel van een groter geheel

Als kind werd je geboren en was je onderdeel van je familie. Zo stroomt de levens en liefdes- energie van oudere naar jongere generaties. Als er zich ingrijpende situaties hebben voorgedaan of door omstandigheden werd er niet gepraat over gebeurtenissen of wisten mensen niet hoe ze zich konden uiten ( en vroeger was dat ook veel ongewoner dan nu)  dan zorgt dat a.h.w. voor stagnatie in de stroming.  Kinderen zijn hier heel sensibel voor en pikken onbewust van alles op en bouwen hiermee overtuigingen waar je later last van kunt hebben. Wat er in vorige generaties gebeurd is, heeft zo invloed op vele generaties daarna. 
Bij individueel systemisch werken ontdek je dat je een individu bent, maar ook dat je deel uitmaakt van een nog groter geheel, namelijk jouw familiesysteem. Je gaat ervaren hoe jouw probleem of klacht verbonden is met je familiesysteem. Zo kom je bij de dieper liggende oorzaak en kan verandering in gang worden gezet.

Ik wil een afspraak maken