arrow_drop_up arrow_drop_down
psychosociale-therapie-nijmegen

Psychosociale therapie

via je ervaring terug in je kracht

Hoe is de benadering van ervaringsgerichte psychosociale therapie?

In deze therapievorm nemen we dat waar je in je dagelijks leven tegenaan loopt als uitgangspunt. Dit is de ingang om terug te gaan naar onbewuste overtuigingen die je belemmeren. Wat je hierbij ervaart en waarneemt, benutten we om de koers van de sessie te bepalen.

Onbewuste overtuigingen zijn de drijfveren voor hoe je de dingen doet of hoe je mensen en de wereld om je heen ervaart. Door dit lijfelijk en emotioneel te doorvoelen, nieuwe inzichten te krijgen en daar handelingen aan te koppelen, ontstaat er verandering van binnenuit. Het kan bijvoorbeeld blijken dat situaties van vroeger onbewust nog veel invloed hebben op je leven. Door je alsnog te uiten, emotioneel of op een andere manier, kunnen onaffe zaken worden afgerond. Wanneer je namelijk echt ervaren, gevoeld en geuit hebt wat iets met je gedaan heeft, gebeurt er iets heel anders dan wanneer je er alleen over praat en denkt.


Wat is het effect van de sessies?

Door via de ervaring te werken wordt de gedragsverandering of het inzicht verankerd op een diepere laag en is daarom meer blijvend.

Bij herhaling van dit proces ontstaat er beweging in jezelf en word je bewuster van waarom je situaties en mensen op een bepaalde manier ziet en ervaart. Zo worden gevoelens en gedachten iets wat je hebt en niet wat je bent. Stap voor stap word je vrij van onbewuste patronen die je belemmeren en kom je weer in contact met je drijfveren, verlangens en innerlijk kracht. Er ontstaat hierdoor ruimte in jezelf van waaruit je je leven steeds meer vorm kunt gaan geven op een manier die bij je past en waar je je goed bij voelt. 

psychosociale-therapie-nijmegen-den-haag

Opnieuw in contact komen met je authentieke kwaliteiten

We zijn geneigd om weg te gaan van wat we niet prettig vinden; van bepaalde mensen, situaties of een gevoel. Je zou dit je 'draken' kunnen noemen. Terwijl blijvende verandering juist mogelijk wordt als je hier naartoe gaat; naar de weerstand, emoties of pijn die je ervaart.

Achter of in de 'draken' liggen authentieke delen en kwaliteiten van jezelf die je onbewust hebt beschermd of ontkend, omdat er blijkbaar een situatie of periode is geweest waarin dat nodig was. De bescherming die je toen heeft geholpen, zit je nu als het ware in de weg. Door onder begeleiding aanwezig te leren blijven bij je weerstand en emoties, kunnen obstakels gaan smelten en komen je authentieke kwaliteiten weer tot je beschikking