Klachtenprocedure

Wat te doen bij klachten over de zorgverlening


op 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ingegaan. Dit betekent dat iedere zorgverlener (in de breedste zin van het woord) aangesloten dient te zijn bij een overheid erkende geschillen commissie en een klachtenportaal. Zo wil de overheid inzicht krijgen in de kwaliteit van zorgverleners.


Heb je een klacht?

Als je niet tevreden bent met de behandeling, of hoe ik met je om ga, dan hoor ik dat graag van je zodat we er allereerst gezamenlijk uit proberen te komen. Uiteraard heb ik de intentie om je onder iedere omstandigheid te zien en te horen. Een goed gesprek kan opheldering geven en een wederzijds zich gezien en gehoord voelen. Mochten we er toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om de klachtenprocedure volgen.


Officiële Klachtenprocedure

Wilt je echter een officiële procedure in gang zetten, dan dien je – voordat je de commissie op de hoogte stelt – een brief te sturen naar de therapeut met uw klacht en een schriftelijke motivatie. Is het probleem te ernstig en durft u niet zo goed uw therapeut/ behandelaar aan te spreken over wat u dwars zit of loopt uw poging stuk op onwil of onbegrip van de therapeut/ behandelaar, dan is de volgende stap contact opnemen met Zorggeschil.

Een Klacht- en Geschilleninstantie doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Daartoe neemt zij ook contact op met de therapeut. De periode tussen het begin van een gebeurtenis en het indienen van een klacht mag niet langer dan 5 jaar zijn. Als u de klacht aan wilt melden moet het gaan om een therapeut, die voor de Wkkgz  geregistreerd was op het moment van het begin van de gebeurtenis die tot de klacht heeft geleid. De therapeut moet daarbij gehandeld hebben in het kader van zijn beroepsuitoefening.

Zodra de Zorg en geschil een klacht ontvangt, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van klachtbehandeling. Mocht het in een uitzonderlijk geval gaan om een heel ernstige klacht dan kan de commissie u helpen om de klacht eventueel neer te leggen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


1. Het samen bespreken van de klacht.


Heeft u een klacht, dan heeft het de voorkeur dat u deze klacht in eerste instantie met de behandelaar bespreekt. Een klacht kan te maken hebben met een behandeling die u heeft ontvangen, of met de manier waarop er met u is omgegaan. Komt u er samen met de behandelaar niet uit of vindt u het lastig om de klacht met de behandelaar te bespreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.  Dit mag u ook rechtstreeks doen

2. De klachtenfunctionaris


De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt en zorgaanbieder zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris de cliënt en u als zorgaanbieder te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet lukt verwijst de klachtenfunctionaris de cliënt door naar de Geschillencommissie Zorg en geschil. De rol van de zorgaanbieder zelf is heel belangrijk in de Wkkgz. Er wordt verwacht dat de zorgaanbieder zelf op zoek gaat naar een oplossing, en in gesprek gaat. En een oordeel geeft over de klacht (wat vind ik ervan, ben ik het ermee eens, wat doe ik op het op te lossen, wat doe ik/ heb ik gedaan om het in de toekomst te voorkomen etc.) Bent u het niet eens met het oordeel, dan kunt u er voor kiezen om dit voor te leggen aan de Geschillencommissie


3. De geschillencommissie


Alleen als u er samen met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan de cliënt een uitspraak over de klacht vragen bij de Geschilleninstantie Zorg en geschil. Bijvoorbeeld om te horen of de klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de zorgaanbieder wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. Ook kan het zijn dat u schade heeft opgelopen door de behandeling en u om een schadevergoeding vraagt. Ook daarover kan een Geschillencommissie een uitspraak doen.

Zorggeschil

Mits u er dus met uw behandelaar niet uit bent gekomen, of uw behandelaar niet wilt benaderen, kunt u een klacht indienen via de volgende website: www.zorggeschil.nl/melding/

Praktijk Vrij Leven is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg; NIBIG