Het Onzichtbare Verband: Hoe trauma fysieke en mentale gezondheid beïnvloedt
28 mei 2024 

Het Onzichtbare Verband: Hoe trauma fysieke en mentale gezondheid beïnvloedt

In de westerse samenleving wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest. En al staat de wetenschap langzaamaan meer open voor een holistische visie, fysieke klachten worden nog steeds met medicijnen en operaties behandeld en mentale klachten met therapieën en gesprekken die vaak gericht zijn op je denk en gedragspatronen in het nu. In beide gevallen worden de symptomen behandeld en neemt het de oorzaak niet weg. Klachten blijven daardoor terugkomen of vinden een andere uitingsvorm (andere fysieke of mentale symptomen). We zijn een geheel; lichaam en psyche hebben een voortdurende wisselwerking. En daarnaast werkt je hele persoonlijke geschiedenis en ook die van je ouders en voorouders door op je gevoel van welzijn en hoe je de wereld ziet en ervaart. Iets wat zich nu uit, bijvoorbeeld angst klachten, hebben hun oorsprong veel verder terug in de tijd. Het is vaak een opeenstapeling van ervaringen en gevoels- en gedragspatronen..

Lichaam en geest zijn dus niet zo gescheiden als ons wordt voorgehouden. Je zou kunnen zeggen dat onze fysieke pijn en mentale worstelingen verweven zijn met onzichtbare draden, die gevormd zijn door ervaringen uit ons verleden. 

Inmiddels zijn er steeds meer artsen en psychotherapeuten die uitvoerig onderzoek doen naar de werkelijke oorzaken en mogelijkheden tot heling van psychische en fysieke klachten. Twee pioniers in het veld van trauma en gezondheid zijn Gabor Maté en Franz Ruppert,  In hun behandeling en benadering staat onder andere de ontwikkeling van een gezonde autonomie, het herstel van zelfregulatie, vergroten van gewaarzijn, gezonde wil en draag kracht. In deze blog ga ik in op hun visie op het verband tussen trauma en gezondheid.

Het Lichaam Spreekt: Gabor Maté's Visie

Gabor Maté, een Hongaarse-Canadese arts en auteur, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen trauma en fysieke ziekte. Volgens Maté dragen onopgeloste traumatische ervaringen en verstoring van een gezonde ontwikkeling in de kindertijd bij aan een verscheidenheid aan chronische ziekten, waaronder auto-immuunziekten, kanker en chronische pijn. Zijn centrale stelling is dat het lichaam de emoties weerspiegelt die we niet kunnen of willen voelen.

Wanneer we te maken krijgen met trauma, vooral in onze jeugd, hebben we vaak geen veilige manier om deze intense emoties te verwerken en te reguleren. Deze onverwerkte emoties worden opgeslagen in ons lichaam en manifesteren zich later als fysieke klachten. Maté benadrukt dat het niet alleen gaat om grote, schokkende gebeurtenissen, maar ook om subtielere, langdurige vormen van stress en verwaarlozing.

De Fragmentatie van de Ziel: Franz Ruppert's Theorie

Franz Ruppert, een Duitse psycholoog en traumatherapeut, heeft een diepgaande theorie ontwikkeld over hoe trauma zorgt voor splitsing van de psyche. Volgens Ruppert veroorzaakt trauma een fragmentatie van de identiteit. Deze fragmentatie leidt tot interne conflicten en een breuk tussen ons bewuste zelf en onze diepere gevoelens en behoeften.

Ruppert's benadering, bekend als "Identiteitsgerichte Psychotraumatheorie" (IoPT), richt zich op het herstellen van deze gebroken delen van de psyche. Hij stelt dat door het opnieuw verbinden met onze afgesplitste delen, we niet alleen onze mentale gezondheid kunnen verbeteren, maar ook onze fysieke gezondheid. Deze benadering benadrukt het belang van integratie en heelwording als sleutel tot herstel.

De Verbinding Tussen Lichaam en Geest

Beide theoretici leggen de nadruk op de diepe verbinding tussen lichaam en geest. Trauma kan leiden tot een verstoring van deze verbinding, wat resulteert in zowel fysieke als mentale klachten. Maar er is hoop: door ons bewust te worden van deze verbinding en te werken aan het helen van onze traumatische ervaringen, kunnen we een gezonder en evenwichtiger leven leiden. 

Integratie van deze inzichten in de benadering bij praktijk Vrij Leven

In de praktijk betekent dit dat therapeuten en gezondheidswerkers een holistische benadering zouden moeten hanteren bij de behandeling van hun cliënten. Voor masseurs en therapeuten, zoals ikzelf, is het cruciaal om aandacht te hebben voor zowel de fysieke als emotionele aspecten van de klachten van cliënten. Door technieken zoals lichaamsgerichte therapie, familieopstellingen en emotionele ontlading kunnen we helpen bij het doorbreken van de cycli van pijn en trauma.

Een Reis naar Heelheid

Het pad naar heelheid is niet altijd een gemakkelijke weg; het vraagt moed en bereidheid om vanuit mildheid naar jezelf en je omstandigheden te kijken en oprecht naar jezelf te kijken en te doorvoelen wat er op dit moment op de voorgrond ligt. Het is ook een weg die veel voldoening geeft. Waarbij je jezelf leert kennen, meer innerlijke rust, lichtheid en voldoening gaat ervaren en er een hernieuwde fysieke en emotionele gezondheid en veerkracht ontstaat. 

In tegenstelling tot de reguliere geneeskunst die vaak gericht is op snelle oplossingen en symptoombestrijding. is de benadering van Praktijk Vrij Leven holistisch. Er wordt opnieuw verbinding gemaakt met de oorzaak van waar je op dit moment tegenaan loopt (en dat kan in een hele andere hoek liggen dan je denkt). Hierin zijn de visie, inzichten en werkvormen van Gabor Maté en Franz Ruppert geïntegreerd. Zo wordt verder gebouwd aan een langdurig en gezond gevoel van autonomie en heelheid.

Dus, de volgende keer dat je geconfronteerd wordt met een fysieke of mentale klacht, vraag jezelf dan af: wat probeert mijn lichaam me te vertellen? En welke delen van mijn verleden vragen om heling? In het antwoord op deze vragen ligt de sleutel tot ware gezondheid en welzijn.

Over de schrijver
De afgelopen 18 jaar heb ik mezelf geschoold in emotioneel lichaamswerk, dans, massage, meditatie en transpersoonlijke therapie. Sinds 2009 werk ik als massagetherapeut in mijn praktijk voor massage en bewustwording, Uit Handen. Ik heb me gespecialiseerd in pijn- en stressklachten en hoe de wederzijdse beïnvloeding van lichaam en psyche hierin een rol speelt. Ons denken beïnvloed ons lichaam en andersom. In de loop der jaren is mijn werk als Transpersoonlijk therapeut daarbij gekomen. Graag help ik je om psychische en lichamelijk klachten van binnenuit te begrijpen. Dit geeft veel inzichten in wat je kernkwaliteiten zijn en wat nog gezien wil worden. Hierbij werk ik ervaringsgericht omdat ons lichaam al de ervaringen die we hebben gehad heeft opgeslagen en dus een essentiële rol speelt. Gaandeweg kom je steeds meer in contact met jezelf en doe je essentiële inzichten op waardoor je klachten verminderen. Mentaal en fysiek ga je je veel beter voelen, ervaar je meer levensgeluk en energie. Van alle methodes en werkwijzen die ik inzet heb ik de diepgaande werking veelvuldig gezien en ervaren. De visies en werkwijzen heb ik geïntegreerd in mijn manier van werken tot een effectieve behandeling.
Reactie plaatsen